Danh mục
Giới thiệu Sở KHĐT
Festival Dừa lần III
Tin tức - Sự kiện
Đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký đầu tư
Chương trình mục tiêu
Nguồn vốn ODA
Nguồn vốn NGOs
Quy hoạch KTXH
Kế hoạch KTXH và Đầu tư
Hợp tác Kinh tế - Xã hội
Bộ TTHC Sở KHĐT
Văn bản pháp quy
TTHC cấp huyện lĩnh vực kinh doanh - đầu tư
Phát triển bền vững
Thông tin đấu thầu
Thông báo mời thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
Weblink
THĂM DÒ Ý KIẾN
Môi trường đầu tư - kinh doanh của Bến Tre:
Tốt
Khá
Trung bình
Ý kiến khác
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Visitor: 7.361.069
Online: 46
 
 
Bến Tre: Kết quả thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
(2013-07-25)

Nhằm bảo đảm cho hệ thống chính trị cơ sở cấp xã, trong đó có cơ quan quản lý nhà nước cấp xã có đủ trụ sở làm việc với trang thiết bị cần thiết, từng bước hiện đại hoá đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của nhà nước, ngày 06 tháng 10 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1441/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

Bến Tre: Kết quả thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu hành chính xã Tân Hôi, huyện Mỏ Cày Nam
(đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu).
Để triển khai thực hiện Quyết định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã có Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở xã, phường, thị trấn của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2009-2015, với 135 trụ sở xã, phường, thị trấn được đưa vào quy hoạch, tổng nhu cầu vốn đầu tư là 613 tỷ đồng; (trong đó: Vốn ngân sách TW hỗ trợ 70% (430 tỷ đồng); vốn ngân sách địa phương 20% (122 tỷ đồng); huy động các nguồn vốn khác 10% (61 tỷ đồng).
Trong thời gian qua, mặc dù ngân sách tỉnh rất khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, hạ tầng kỹ thuật các xã xuống cấp nghiêm trọng, tỉ đã quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở xã, phường, thị trấn theo đúng quy hoạch được duyệt. Cụ thể tình hình thực hiện như sau:
Thứ nhất, tình hình thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn I (2009 – 2012):
Việc phân bổ vốn đầu tư cho các trụ sở xã, phường giai đoạn 2009 – 2012 được sự quan tâm đầu tư nhiều hơn so với giai đoạn 2004 – 2008 khi chưa có Quyết định 1441/QĐ-TTg (cụ thể giai đoạn 2009 – 2012 là 34,146 tỷ đồng, so với giai đoạn 2004 – 2008 là 1,993 tỷ đồng), trong đó vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương từ nguồn hỗ trợ trụ sở xã mới chia tách là 22 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 12,146 tỷ đồng.
Giai đoạn này, tỉnh đã đầu tư 05 dự án hoàn thành (tổng vốn 26,898 tỷ đồng, gồm vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 16 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương và huy động từ các nguồn khác là 10,898 tỷ đồng), số diện tích đã đưa vào sử dụng là 3.060,7 m2. Và đang tiếp tục triển khai 05 dự án chuyển tiếp, với tổng mức đầu tư là 64,468 tỷ đồng (trong đó, đã bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương từ nguồn hỗ trợ trụ sở zzzxã mới chia tách là 6 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 1,248 tỷ đồng).

 Hai dự án hoàn thành giai đoạn 2009 – 2012, nhưng vẫn còn nợ khối lượng nhà thầu:

 

Trụ sở Ủy ban nhân dân Phường 6 – Thành phố Bến Tre
     (được đầu tư từ nguồn vốn địa phương)
Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn vấn đề khó khăn phải kể đến ở giai đoạn này là: số dự án trong quy hoạch được duyệt nhưng ngân sách nhà nước không cân đối được nguồn vốn để triển khai thực hiện là 74 dự án, tổng nhu cầu vốn: 348 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương hỗ trợ. 
Thứ hai, tình hình thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ năm 2013:
Theo kế hoạch vốn bố trí đầu tư xây dựng trụ sở xã, phường, thị trấn năm 2013 thì khả quan hơn các năm trước, với tổng số vốn đã bố trí kế hoạch năm 2013 là: 31,341 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 3,228 tỷ đồng, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 12 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn khác là 16,113 tỷ đồng.
Năm 2013, tỉnh tiếp tục bố trí thanh toán nợ 02 dự án (Trụ sở làm việc UBND Phường 6 – TPBT và khu Chính trị hành chính xã Tân hội – huyện Mỏ Cày Nam) với tổng vốn là 3,730 tỷ đồng (vốn Trung ương hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng, vốn NSĐP và các nguồn vốn khác là 2,23 tỷ đồng); hiện nay vẫn còn thiếu vốn thanh toán khối lượng nợ nhà thầu là 8 tỷ đồng. Đồng thời, số dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013 là 04 dự án, gồm: Trung tâm hành chính xã Phú Sơn; Trung tâm hành chính xã Hưng Khánh Trung B – huyện Chợ Lách; Trụ sở UBND xã An Phước – huyện Châu Thành, Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú – huyện Giồng Trôm); với tổng số vốn bố trí cho 04 công trình này: 4,728 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách địa phương là 3 tỷ đồng, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 1,728 tỷ đồng), nhu cầu vốn còn thiếu để thanh toán khối lượng là 36,7 tỷ đồng. Và 02 dự án chuyển tiếp, gồm Trụ sở làm việc UBND xã Phước Tuy – huyện Ba Tri và Trụ sở làm việc UBND xã Phú Nhuận - TPBT); số vốn bố trí cho các công trình này trong năm 2013: 5,775 tỷ đồng từ vốn ngân sách địa phương), hiện còn thiếu khoảng 8,8 tỷ đồng để triển khai hoàn thành các công trình.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, dự kiến hoàn thành năm 2013:

 

Công trình Trung tâm hành chính xã Hưng Khánh Trung B – huyện Chợ Lách

Như vậy, vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu vốn để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc các xã. Bởi vì: Bến Tre là một tỉnh còn khó khăn về ngân sách, do bị chiến tranh tàn phá nặng nề và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai … Do đó, cơ sở hạ tầng của tỉnh còn nhiều khó khăn, trong khi đó, việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các trụ sở làm việc của UBND cấp xã - phường - thị trấn tỉnh khó khăn, địa phương không cân đối được vốn đầu tư xây dựng kiên cố,mặc dù hiện nay có rất nhiều trụ sở xã đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất và diện tích làm việc theo quy định của Chính phủ….. Mặt khác, hàng năm Ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư trụ sở xã quá thấp, bình quân mỗi năm hỗ trợ không đủ để xây dựng 01 trụ sở xã./.
Bài, ảnh:Thu Nguyệt

Các tin khác:
Kiểm tra tiến độ môt số dự án trên địa bàn huyện Chợ Lách
Bến Tre: Huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển hạ tầng du lịch
Bến Tre: Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao và đấu thầu qua mạng năm 2013
Hội nghị Công tác Đăng ký kinh doanh năm 2013 các tỉnh phía Nam
Dự án đầu tư theo hình thức BT đầu tiên của Bến Tre sắp hoàn thành
Tình hình hoạt động của các thành phần kinh tế và công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre quý I năm 2013
Tình hình hoạt động của các thành phần kinh tế và công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre quý I năm 2013
Hội nghị mời gọi đầu tư vào Bến Tre
Họp giao ban tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản Quý I – 2013
Kiểm tra tiến độ thi công dự án trường THPT chuyên Bến Tre
 
Thông báo mới
Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Bến Tre tổ chức họp mặt ngày Doanh nhân Việt Nam

Báo cáo tình hình, tiến độ triển khai các dự án XD nông thôn mới giai đoạn 2010-2015.
... Xem tất cả
Tiêu điểm
  Bến Tre: đầu tư xây dựng công trình khu ứng dụng công nghệ sinh học cái mơn

  Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về thăm và làm việc với tỉnh Bến Tre.

  Bến Tre: Ký kết Thỏa thuận tài trợ Dự án hệ thống cung cấp nước sạch khu vực nông thôn huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc

  Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014

  Đưa vào sử dụng công trình Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
Đường dây nóng
hoa cuoi, hoa tuoi hoa cuoi, dich vu hoa tetren cao capren gia remay lam kemnguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt may lam kem viet namquan kem ngon - quan kem ngon o sai gondong phuc bao hodong phuc ngoai troidong phuc may do sai gonvai det kim xuat khauthoi trang cong so sai gondong phuc cong so
           
 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẾN TRE
Tel: 0753.822.148 – Fax:0753.822.149
Email:sokhdt_bentre@vnn.vn
thiet ke web thiet ke web hcm thiet ke web vung tau thiet ke web gia vang hoa dat hoa dat son nuoc son nuoc noi that binh sua tre em san xuat moc khoa may ao thun